Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie na rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pobierz plik:174321-2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 16.12.2015 godz.…