Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-300 mm z sortowania odpadów komunalnych – odpad luzem

ogłoszenie o zamówieniu: notice PN 2 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 1.SIWZ BALAST 2.Edytowalne zal. 3.Załącznik nr 2_formularz_JEDZ 4.Załącznik nr 5 -Proj.umowy Informacja z otwarcia ofert: PN 2 2016 Rozstrzygnięcie…

Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: notice PN 1 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 1. SIWZ PRERDF WIEKOGABARYT 2. Edytowalne zal. 3. Załącznik nr 2_formularz_JEDZ 4. Załącznik nr 5 -Proj.umowy Informacja z otwarcia…