PN//9/2019 Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: notice SIWZ PN 9 WLkg 01.10.2019 Edytowalne załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 JEDZ ZUOS umowa nr identyfikacyjny postępowania: 835c97df-10dc-4c2a-96cd-d1166d7e2582 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_835c97df-10dc-4c2a-96cd-d1166d7e2582 Termin…