PN/11/2019 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED  2019-OJS211-516705-pl PN 11 SIWZ PRERDF Edytowalne załączniki Załącznik nr 2 JEDZ ZUOS projekt umowy nr identyfikacyjny postępowania: 69aed19d-a8f8-4ea5-84e5-685a8c0feba9 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_69aed19d-a8f8-4ea5-84e5-685a8c0feba9…