PN/12/2019 Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: 2019-OJS223-547231-pl SIWZ PN 12/2019 Edytowalne załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 JEDZ Wzór umowy nr identyfikacyjny postępowania: 4b9c4b03-0f33-490b-92d7-91b61a183f10 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4b9c4b03-0f33-490b-92d7-91b61a183f10 Termin składania ofert…