PN/12/2019 Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: 2019-OJS223-547231-pl SIWZ PN 12/2019 Edytowalne załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 JEDZ Wzór umowy nr identyfikacyjny postępowania: 4b9c4b03-0f33-490b-92d7-91b61a183f10 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4b9c4b03-0f33-490b-92d7-91b61a183f10 Termin składania ofert…

PN/11/2019 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED  2019-OJS211-516705-pl PN 11 SIWZ PRERDF Edytowalne załączniki Załącznik nr 2 JEDZ ZUOS projekt umowy nr identyfikacyjny postępowania: 69aed19d-a8f8-4ea5-84e5-685a8c0feba9 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_69aed19d-a8f8-4ea5-84e5-685a8c0feba9…