Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

ogłoszenie o zamówieniu 08dac6e5-b86e-8eeb-0908-d800127058a1-1 PN 15-2022 Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Załącznik-nr-5-do-SWZ-OPZ-mienie-OC-komunikacja-i-odp-prawna ZUOS Sp. z o.o. Załącznik nr 6 do SWZ wykaz mienia ZUOS Sp. z o.o. Załącznik nr…