Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych luzem o granulacji 80-300 mm o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, sklasyfikowanej zgodnie z katalogiem odpadów jako 191212

ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS212-559059-pl-ts PN 5 2021 SWZ Balast Luzem Edytowalne załączniki do SWZ Załącznik nr 3 JEDZ Projekt umowy PN 5 2021 Nr Identyfikacyjny na MINIPORTALU: 4d4dae4a-126e-4a23-bee9-f97d2c74943e Odpowiedzi na…