Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.09.2020 PN 5 SIWZ Wielkogabaryty Edytowalne załączniki Załącznik nr 2 JEDZ Projekt  umowy nr identyfikacyjny postępowania: 5bffbc45-8448-4a4b-8b29-bbfd41fb3e8c Klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5bffbc45-8448-4a4b-8b29-bbfd41fb3e8c wyjaśnienie treści…