PN/12/2019 Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: 2019-OJS223-547231-pl SIWZ PN 12/2019 Edytowalne załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 JEDZ Wzór umowy nr identyfikacyjny postępowania: 4b9c4b03-0f33-490b-92d7-91b61a183f10 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4b9c4b03-0f33-490b-92d7-91b61a183f10 Termin składania ofert…

PN/11/2019 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED  2019-OJS211-516705-pl PN 11 SIWZ PRERDF Edytowalne załączniki Załącznik nr 2 JEDZ ZUOS projekt umowy nr identyfikacyjny postępowania: 69aed19d-a8f8-4ea5-84e5-685a8c0feba9 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_69aed19d-a8f8-4ea5-84e5-685a8c0feba9…

PN//9/2019 Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: notice SIWZ PN 9 WLkg 01.10.2019 Edytowalne załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 JEDZ ZUOS umowa nr identyfikacyjny postępowania: 835c97df-10dc-4c2a-96cd-d1166d7e2582 klucz publiczny do szyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_835c97df-10dc-4c2a-96cd-d1166d7e2582 Termin…

PN/7/2019 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu opublikow. 12.09.2019 PN 7/2019 SIWZ PRERDF Edytowalne załączniki do SIWZ Projekt umowy Załącznik nr 2 JEDZ nr identyfikacyjny postępowania: 1e013b94-ebb6-426c-b6d9-cad22ec3e5fb Klucz publiczny dla Wykonawcy do szyfrowania oferty…