PN/7/2019 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu opublikow. 12.09.2019 PN 7/2019 SIWZ PRERDF Edytowalne załączniki do SIWZ Projekt umowy Załącznik nr 2 JEDZ nr identyfikacyjny postępowania: 1e013b94-ebb6-426c-b6d9-cad22ec3e5fb Klucz publiczny dla Wykonawcy do szyfrowania oferty…