Środek poprawiający właściwości gleby jest naturalnym produktem o właściwościach poprawiających strukturę i skład gleby.

Wytwarzany jest wyłącznie z odpadów biodegradowalnych zielonych (trawa, gałęzie).

Komp GREEN podlega okresowym badaniom laboratoryjnym.

 

CENA ZAKUPU: 25 zł / Mg netto.

 

 • Transport po stronie odbiorcy.
 • Pomagamy w załadunku towaru.

 

Kontakt:

Maciej Fornalik

tel. 501 033 964

e-mail: mfornalik@zuostczew.pl

 

 

 

 1. Zakres stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawy polowej, do rekultywacji gruntów, w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych oraz na trawnikach. Szczególnie polecany jest na gleby o niskiej zawartości substancji organicznej i składników pokarmowych.

 1. Dawka, sposób i terminy stosowania

Uprawy polowe i rekultywacja gleb

W uprawach polowych środek należy stosować w dawkach:

pod oziminy do 25 t/ha świeżej masy jednorazowo przedsiewnie jesienią,

pod rośliny jare do 25 t/ha świeżej masy jednorazowo przedsienie wiosną.

Na glebach o wysokiej zawartości P2O5 stosować co 2 lata.

Do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych zalecaną dawkę można zwiększyć do 35 t/ha świeżej masy w ciągu roku i stosować aż do osiągnięcia średniej zawartości w składniki pokarmowe.

Na gruntach ornych środek stosować przed siewem roślin. Środek należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola przy pomocy rozrzutnika do obornika, a następnie wymieszać z glebą do głębokości 30 cm przy pomocy narzędzi uprawnych.

Uprawy sadownicze

Przed posadzeniem sadu/plantacji. Rozrzucić równomiernie środek na powierzchnię pola w dawce do 20 ton na ha i wymieszać z powierzchniową warstwą gleby. Najlepiej środek zastosować pod przedplon.

W sadzie/plantacji. Środek rozrzucić wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), wokół drzew/krzewów, w dawce 2 kg/m2, unikając jego kontaktu z rośliną.

Uprawy warzywne

Na uprzednio oczyszczoną z chwastów i spulchnioną glebę należy rozsypać środek równomiernie na całej powierzchni w ilości 2-4 l/m2 (1,5-3 kg/m2) w zależności od uprawianego gatunku, a następnie wymieszać go z glebą na głębokość 15-20 cm. W tak przygotowaną glebę wysiewać nasiona lub sadzić rozsadę warzyw. W uprawach pod osłonami (tunele foliowe, inspekty szklarnie) dawkę środka można zwiększyć do 3-5 l/m2 (2-4 kg/m2).

Uprawa roślin ozdobnych (zieleńce, kwietniki, rabaty)

Wczesną wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy środek rozsypać w dawce 3-4 l/m2 (2–3 kg/m2), a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Trawniki

Pod zakładanie trawników najlepiej stosować wiosną lub późnym latem. Na glebę przeznaczoną do założenia trawnika należy rozłożyć równomiernie środek w ilości 4-5 l/m2 (3-4 kg/m2).  Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

Użytki zielone

W trakcie zakładania użytków zielonych oraz wiosennej i jesiennej renowacji z wykorzystaniem sprzętu aktywnego (brony zębowej lub agregatów gruzujących) w dawce 10 Mg/ha.

Do rekultywacji gleb raz do roku w dawce 20 Mg/ha.

 1. Przechowywanie

Środek poprawiający właściwości gleby „Komp GREEN” przechowywać w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi lub w pomieszczeniach magazynowych. Przy przechowywaniu pryzmę należy zabezpieczyć materiałem wodoszczelnym.

 1. Środki ostrożności

Przy pracy ze środkiem stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad BHP jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. W przypadku dostania się do oczu przemyć czystą wodą, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.

 

UWAGA:

 • Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem.
 • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin
 • Nie przekraczać zalecanych dawek
 • Nie stosować od 1 grudnia do końca lutego.
 1. Zakres stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawy polowej, do rekultywacji gruntów, w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych oraz na trawnikach. Szczególnie polecany jest na gleby o niskiej zawartości substancji organicznej i składników pokarmowych.

 1. Dawka, sposób i terminy stosowania

Uprawy polowe i rekultywacja gleb

W uprawach polowych środek należy stosować w dawkach:

pod oziminy do 25 t/ha świeżej masy jednorazowo przedsiewnie jesienią,

pod rośliny jare do 25 t/ha świeżej masy jednorazowo przedsienie wiosną.

Na glebach o wysokiej zawartości P2O5 stosować co 2 lata.

Do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych zalecaną dawkę można zwiększyć do 35 t/ha świeżej masy w ciągu roku i stosować aż do osiągnięcia średniej zawartości w składniki pokarmowe.

Na gruntach ornych środek stosować przed siewem roślin. Środek należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola przy pomocy rozrzutnika do obornika, a następnie wymieszać z glebą do głębokości 30 cm przy pomocy narzędzi uprawnych.

Uprawy sadownicze

Przed posadzeniem sadu/plantacji. Rozrzucić równomiernie środek na powierzchnię pola w dawce do 20 ton na ha i wymieszać z powierzchniową warstwą gleby. Najlepiej środek zastosować pod przedplon.

W sadzie/plantacji. Środek rozrzucić wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), wokół drzew/krzewów, w dawce 2 kg/m2, unikając jego kontaktu z rośliną.

Uprawy warzywne

Na uprzednio oczyszczoną z chwastów i spulchnioną glebę należy rozsypać środek równomiernie na całej powierzchni w ilości 2-4 l/m2 (1,5-3 kg/m2) w zależności od uprawianego gatunku, a następnie wymieszać go z glebą na głębokość 15-20 cm. W tak przygotowaną glebę wysiewać nasiona lub sadzić rozsadę warzyw. W uprawach pod osłonami (tunele foliowe, inspekty szklarnie) dawkę środka można zwiększyć do 3-5 l/m2 (2-4 kg/m2).

Uprawa roślin ozdobnych (zieleńce, kwietniki, rabaty)

Wczesną wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy środek rozsypać w dawce 3-4 l/m2 (2–3 kg/m2), a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Trawniki

Pod zakładanie trawników najlepiej stosować wiosną lub późnym latem. Na glebę przeznaczoną do założenia trawnika należy rozłożyć równomiernie środek w ilości 4-5 l/m2 (3-4 kg/m2).  Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

Użytki zielone

W trakcie zakładania użytków zielonych oraz wiosennej i jesiennej renowacji z wykorzystaniem sprzętu aktywnego (brony zębowej lub agregatów gruzujących) w dawce 10 Mg/ha.

Do rekultywacji gleb raz do roku w dawce 20 Mg/ha.

 1. Przechowywanie

Środek poprawiający właściwości gleby „Komp GREEN” przechowywać w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi lub w pomieszczeniach magazynowych. Przy przechowywaniu pryzmę należy zabezpieczyć materiałem wodoszczelnym.

 1. Środki ostrożności

Przy pracy ze środkiem stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad BHP jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. W przypadku dostania się do oczu przemyć czystą wodą, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.

 

UWAGA:

 • Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem.
 • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin
 • Nie przekraczać zalecanych dawek
 • Nie stosować od 1 grudnia do końca lutego.

 

Pliki do pobrania: