RIPOK Tczew

Nasz zakład to jeden z najnowocześniejszych  tego typu obiektów w Polsce, a nawet w całej Europie. Możemy pochwalić się nowoczesnym parkiem maszynowym, autorskim zautomatyzowanym systemem sterowania procesem sortowania oraz młodą i wykwalifikowaną kadrą. Działalność edukacyjna to jeden z naszych priorytetów. Program edukacyjny Zakładu wiąże się z kreowaniem postaw proekologicznych wśród dzieci oraz dorosłych. Opracowana przez naszych ekspertów edukacyjna ścieżka ekologiczna to ciekawy sposób na zdobycie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego oraz nauka odpowiedniego gospodarowania odpadami domowymi.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.23.28

Waga wjazdowa i wyjazdowa

To miejsce w którym ważone są odpady.  To właśnie tu ustalana jest ilość i rodzaj odpadu. Następnie uprawniony pracownik kieruje auto do rozładowania na właściwą instalację.

Zrzut ekranu 2015-06-17 o 19.05.21

Sortownia

71 taśm sortowniczych oraz w pełni automatyczne oprogramowanie sterujące procesem sortowania pozwala nam osiągnąć najwyższe w skali Polski wyniki odzysku materiału. Instalacja automatyczna do przerobu odpadów komunalnych ma możliwość przetwarzania w sortowni 97 tysięcy ton odpadów zmieszanych rocznie.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.04.11

Kompostownia i biofiltr biologiczny

Nowoczesna technologia ma za zadanie zapewnić odpowiedni skład chemiczny komponentów, zadbać o właściwą temperaturę, wilgotność oraz udział odpowiednich mikroorganizmów. Dzięki kompostowni ograniczamy ilość odpadów składowanych w kwaterach, ograniczamy emisję gazu i wytwarzamy stabilizat, który później wykorzystujemy do rekultywacji składowisk.

Biofiltracja to relatywnie nowa technologia likwidacji lub ograniczania ilości zanieczyszczeń w gazach odlotowych. Metody biologiczne nie generują wtórnych zanieczyszczeń, przez co nie wywołują negatywnego wpływu na środowisko.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.07.03

Kwatery składowania odpadów

Współczesna kwatera składowania odpadów to do tej pory jedno z najbardziej optymalnych ekologicznie rozwiązań. Kwatery są odpowiednio uszczelniane. Równie istotny jest odpowiedni układ odpadów. Uszczelniona kwatera podlega stałej kontroli specjalistów. Ważnym elementem kwatery jest system odgazowywania składowiska. Pozyskany w ten sposób gaz składowiskowy przetwarzany jest na energię elektryczną.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.20.29

Segment odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD

Dokonujemy rozbiórki i selekcji odpadów wielkogabarytowych takich jak meble, urządzenia AGD i RTV. Urządzenia rozkładane są na czynniki pierwsze dzięki czemu uzyskujemy czysty materiał (np. metal, dyski twarde komputerów, kable), który z powodzeniem może zostać poddany procesowi recyklingu.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.13.11

Magazyny odpadów surowcowych / boksy

Posegregowane i oczyszczone odpady składowane są w 7 (?) boksach. Tak przygotowane odpady stanowią gotowy produkt, który zostaje ponownie sprzedany w celu recyklingu.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.14.36

Instalacja odgazowania + Stacja ujmowania i przetwarzania biogazu

Instalacja pobiera i przetwarza gaz uzyskany w procesie składowania odpadów w naszych kwaterach. W ten sposób minimalizujemy emisję biogazu do środowiska oraz produkujemy energię odnawialną, która zasila nasz zakład.

Zrzut ekranu 2015-05-22 o 16.19.27