Godziny pracy

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tczew

Poniedziałek – Piątek: 06.00 – 18.00

Sobota: 06.00 – 14.00

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Sobota: 07.00 – 14.00

Poniedziałek -Piątek: 08:00 – 18:00

 

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

* W sezonie wiosenno-letnim 01/04 – 30/09

Sobota: 8:00 – 14:00

 

Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy)

Wtorek: 8:00 – 14:00

Czwartek: 8:00 – 14:00

Po 01.09.2021 r.:  Poniedziałek, Środa, Piątek: 7:00 – 15:00


PRZYJĘCIE ODPADÓW DO RIPOK I PSZOK

Każdy pojazd, przywożący odpady do RIPOK Tczew jest ważony, sprawdzana jest rodzaj dostarczonych odpadów. W zależności od kodu i rodzaju odpadów pracownik wskazuje miejsce, gdzie dany odpad ma być wyładowany.

Po opróżnieniu kontenera / śmieciarki pojazd wraca na wagę i jest ponownie ważony, a kierowca otrzymuje tzw. bilet wagowy (nie dotyczy wjazdów na PSZOK / bilet może zostać wydany na żądanie), na którym znajdują się następujące dane:

  • numer biletu wagowego,
  • asortyment – kod oraz rodzaj odpadów,
  • dane dostawcy – adres oraz nr rej pojazdu
  • dane odbiorcy,
  • wynik ważenia – masa w kg

Na podstawie biletu wagowego dostawcy zostaje wystawiona faktura VAT.

Wymagane dokumenty można pobrać w tej zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Odpady inne niż komunalne pochodzące z przemysłu i firm usługowych (spoza systemów gminnych) mogą być dostarczone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony ZUOS Tczew.

mapa


Przyjęcie odpadów krok po kroku

RIPOK przyjmuje odpady zebrane z regionu wschodniego. Odpady niebezpieczne muszą znajdować się w odpowiednio oznaczonych opakowaniach!

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym i dostarczone własnym transportem.

Każdy pojazd, który przywozi odpady jest ważony. Nasi pracownicy sprawdzają jaki rodzaj odpadów jest dostarczany. W zależności od kodu i rodzaju odpadów pracownik wskazuje miejsce ich wyładowania.

Przy wyjeździe pojazd jest ponownie ważony. Kierowca otrzymuje bilet wagowy, na którym znajdują się informacje: numer biletu wagowego, kod oraz rodzaj odpadów, dane dostawcy, wynik ważenia – masa w kg.

W PSZOK dodatkowo mieszkaniec podpisuje oświadczenie (załącznik nr 1 do Regulaminu).


Informacje dla mieszkańców

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywne odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców:
Miasta Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pszczółki, Gminy Suchy Dąb, 

z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

UWAGA! Odpady należy dostarczyć samodzielnie, własnym transportem.

Wszystkie frakcje odpadów powinny być posegregowane.

Warto wiedzieć

Odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych kontenerach, pojemnikach lub w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.


JAKIE ODPADY PRZYJMUJE RIPOK?