PN/5/2016 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: notice PN 5 2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówiena: SIWZ WIELKOGABARYT Edytowalne załaczniki do siwz Załącznik nr 2_formularz_JEDZ Załącznik nr 5 -Proj.umowy Informacja z otwarcia ofert: PN 5…

PN/4/2016 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych

ogłoszenie o zamówieniu: notice PN 4 2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ PRERDF Edytowalne załączniki do siwz Załącznik nr 2_formularz_JEDZ Załącznik nr 5 -Proj.umowy Informacja z otwarcia ofert:PN 4 2016…